Selskaper i konsernet

Moore Group as, konsernselskap
Moore Solutions as, lån, skadeforsikring, forsikringsavtaler innen liv, helse, kritisk sykdom, samt et bredt spekter innen næringsforsikringer.
Moore Partners as, distribusjons selskap.
Moore Investment as, produktselskap