Selskaper i konsernet

Moore Group as, konsernselskap
Moore Solutions as, forsikringsavtaler innen liv, helse, kritisk sykdom, samt et bredt spekter innen næringsforsikringer.
Moore Partners as, distribusjons selskap.