Forsikringsagenter

Moore Solutions - agentvirksomhet

Moore Solutions er underagent for Norwegian Underwriting Agency AS (NUA).

Norwegian Underwriting Agency AS (NUA) har gjennom en ”Binding Authority” fullmakt til å formidle forsikringsselskapenes produkter. I medhold av forsikringsformidlingsloven § 7-1 tredje ledd kan NUA gi denne fullmakten videre til underagenter, dette gjelder Moore Solutions as. Registreringen finnes på deres hjemmeside og ved å trykke her.

NUA har avtale med Zurich Eurolife s.A. (Zurich) basert i Luxemburg for å markedsføre og administrere Liv- og uføreforsikringer i Norge.